REACH COMPLIANT

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB tüzüğüdür. Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması anlamına gelen “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” ifadesinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. EC 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü, 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir. Güncellenmiş versiyonu Ocak 2020 tarihlidir ve  (SVHCs205 maddeden oluşmaktadır. Tüzüğe göre, Avrupa Birliği üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üretim veya ithalatı yapan tüm firmaların bu kimyasalları Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki bir merkezî veri tabanına kaydettirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla uygulama, tüm dünya ülkelerinin AB ülkelerine olan kimyasal madde ihracatını doğrudan etkileyecektir.

Tüzükle amaçlanan insan ve çevre sağlığını daha üst düzeyde korumayı sağlamak ve kimyasallar hakkında daha fazla bilgi sahibi olarak bu bilgileri toplumla paylaşmaktır. Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı / ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak, maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak ve AB kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması sağlamaktır.

Özellikle PVC granül imalatında kullanılan hammaddeler göz önünde bulundurulduğunda plastifiyan olarak kullanılan DOP (Dioktik Ftalat) ve CPW (Klorlanmış parafin – C17 hariç) bu kapsamda kullanımı kısıtlanmış ürünlerdir. Ekmen Plastik olarak bu ve kapsam dâhilinde olan diğer kısıtlı ürünleri üretimimizde kullanmayarak kapsama uygun üretim gerçekleştirmekteyiz. Hammaddelerimiz ağırlıklı olarak Avrupalı üreticilerden sağlanmakta, olmayanlarından ise Reach yönetmeliğine uygun ürünler tercih edilmektedir. Bu şekilde hammaddeden başlayarak son ürüne kadar kontrol sağlanmaktadır. Periyodik olarak ürettiğimiz ürünler Reach kapsamı dâhilinde bağımsız ve akredite laboratuvarlarda test edilmekte ve müşterilerimize raporlanmaktadır.

Ekmen Plastik olarak üretmiş olduğumuz PVC Granüllere her üç ayda bir ftalat analizi yaptırmaktayız. Aşağıda bu testlere dair almış olduğumuz raporları bulabilirsiniz.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

REACH is an EU regulation that collects many existing chemicals regulations in the European Union under one roof. It is an abbreviation formed from the initials of the term “Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals”, which means the registration, evaluation, permission and restriction of chemicals. EC REACH Regulation No. 1907/2006 was adopted by the European Parliament on 18 December 2006 and came into force on 1 June 2007. Updated version on January 2020. The Candidate List of substances of very high concern (SVHCs) for authorization now contains 205 substances. According to the Regulation, all companies operating in the European Union member countries and producing or importing more than a ton of chemicals per year must register these chemicals in a central database managed by the European Chemicals Agency (AKA). Therefore, the implementation will directly affect the chemical exports of all the countries of the world to the EU countries.

The purpose of the regulation is to provide a higher level of protection for human and environmental health and to share this information with the society by knowing more about chemicals. To hold the people who put the chemicals on the market (producer and importer / exporter) responsible for understanding and managing the risks related to their intended use, to ensure the free movement of substances in the EU market and to increase competition and innovation in the EU chemical industry.

DOP (Dioctyl Phthalate) and CPW (except chlorinated paraffin – C17), which are used as plasticizers, are restricted to use in this context, especially considering the raw materials used in the manufacturing of PVC granules. As Ekmen Plastik, we produce in accordance with the scope by not using this and other limited products in our formulations. Our raw materials are supplied mainly from European producers, while those that do not have products that comply with the Reach regulation are preferred. In this way, control is provided starting from the raw material to the final product. The products we produce periodically are tested in independent and accredited laboratories within the scope of Reach and reported to our customers.

As Ekmen Plastik, we make phthalate analysis to the PVC Granules we produce every three months. Below you can find the reports we have received on these tests.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]